"ไอคอนสยามจัด“ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2019”"

"ไอคอนสยามจัด“ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2019”"

ไอคอนคราฟต์ พื้นที่ที่นำเสนองานนวัตศิลป์และงานคราฟต์แบบร่วมสมัยหลากหลายประเภทของคนไทยมาไว้ในที่เดียว ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 และชั้น 5 ไอคอนสยาม ร่วมกับ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2019) จัดงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2019” ภายใต้คอนเซปต์ “Craft the Future” เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของศิลปินไทย เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 27 มกราคม  – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไอคอนคราฟท์ ชั้น 4  ไอคอนสยาม

 

 

 

 

 
นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “‘ไอคอนคราฟต์’ ถูกนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Innovative Craft designed for everyday life’ คือการนำความงามแบบเก่ามาปรับให้เป็นงานสมัยใหม่ เกิดเป็นศูนย์กลางงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ไทยแบบร่วมสมัยที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสนำทักษะงานช่างฝีมือและองค์ความรู้จากอดีตซึ่งมีคุณค่ามาสืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ   และครั้งนี้ ไอคอนคราฟท์ จึงได้ร่วมกับ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2019) จัดงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2019”  นำเสนอผลงานการออกแบบของศิลปินไทย เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆ หลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ภายในงานแบ่งเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซน Craft Designer to watch นำเสนอผลงานและเรื่องราวของดีไซเนอร์ 10 คนที่น่าจับตาในปี 2019 อาทิ สยามทำมือโดยคุณวิภู ศรีวิลาศ ศิลปินนักปั้นเซรามิกระดับโลก, โซน Talk and workshop ภายใต้ธีม “อีสานโปรเจกต์” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บรรยายเรื่องการนำศิลปะภูมิปัญญาของภาคอีสานมาต่อยอดโดยดีไซเนอร์ร่วมสมัยและนักออกแบบชั้นครู โดย ม.ล. ภาวิณี  สันติศิริ, คุณพิจิตรา  บุณยรัตพันธุ์ และคุณภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  และร่วมผสมผสานน้ำหอมตามราศีเกิด เพื่อเสริมดวง เสริมโชคลาภ ในกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และโซนสุดท้าย Craft Market ช้อปงานคราฟต์ของไทย อาทิ Erb, Araliko, B-Sa-B, BKK Bubble Bar, Indigo, Craft Product  พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม  – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไอคอนคราฟท์ ชั้น 4  ไอคอนสยาม”

 

 

 

 


 

เกี่ยวกับไอคอนคราฟต์

“ไอคอนคราฟต์ จะเป็นเสมือน Multi-Brand Store ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ของคนไทยมานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการและศิลปินนักออกแบบทั้งรายใหม่และรายเดิมที่อยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ รวมไปถึงผู้ประกอบการและนักออกแบบจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เข้ามาร่วมมือกับไอคอนสยามในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำงาน การขาย การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัยและใช้งานได้จริง จึงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่วงการงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ของไทย โดยได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากสาขาวิชาชีพของช่างสิบหมู่ของไทย โดยแบ่งเป็น 7 โซนหลัก ได้แก่

 1.The Smith งานช่างทอง ช่างโลหะต่าง ๆ
 2.The Painter งานลงสีลงยา งานเขียน วาดลวดลาย งานลงรักปิดทอง
3.The Sculptor งานปั้น  
4.The Carpenter งานช่างไม้ ช่างแกะสลัก
5. The Weaver งานช่างทอ ช่างจักสาน
6.The Gastronomer งานปรุง งานสร้างสรรค์อาหาร และ
7.The Therapist งานแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดและดูแลสุขภาพ
 
 
 
คุณไชยยง รัตนอังกูร คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ และวรางคณา สุเมธาศร
 
 
คุณภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ ม.ล. ภาวิณี  สันติศิริ
 
 
คุณธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล และคุณเอก ทองประเสริฐ

 

นอกจากนั้นยังมีโซนสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็น House Brand ของไอคอนคราฟต์ โซนเฉพาะสำหรับนักออกแบบรับเชิญที่จะเข้ามาจัดแสดงผลงานแบบหมุนเวียน โซนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานได้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของศิลปินนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ เและโซนพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย”

 

การบรรยายเรื่อง อีสานโปรเจคต์ โดยนักออกแบบชั้นครู และดีไซเนอร์ร่วมสมัย

 ม.ล. ภาวิณี สันติศิริ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมสร้างสรรค์ไอคอนคราฟต์ในฐานะ Art Director  ผู้ควบคุมการตกแต่งภายใน กล่าวว่า “พื้นที่ทั้งหมดของไอคอนคราฟต์ได้รับการตกแต่งภายในให้มีความเป็นไทยที่ผสมผสานความทันสมัยเอาไว้อย่างกลมกลืน เพื่อให้ดูร่วมสมัยและสอดรับกับวิถีชีวิตตลอดจนความสนใจของคนในยุคปัจจุบัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเอาไว้ โดยได้หยิบยกอาชีพช่างสิบหมู่ส่วนหนึ่งมาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการจัดสรรพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทย”

 

ม.ล. ภาวิณี กล่าวว่า “ในพื้นที่ทั้ง 7 โซนของไอคอนคราฟต์ จะมี Art Installation หรืองานศิลปะประจำโซน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและภูมิปัญญาเบื้องหลังผลงานหรือผลิตภัณฑ์ในโซนนั้นๆ โดยไอคอนสยามได้รับเกียรติจากศิลปิน นักออกแบบที่มีชื่อเสียง หรือปรมาจารย์ทางด้านงานคราฟต์ มาร่วมสร้างสรรค์ Art Installation ทั้ง 7 ชิ้น ได้แก่ โซน The Smith โดยคุณ จิระเดช และคุณพรพิไล มีมาลัย เจ้าของรางวัล Asian Cultural Council Fellowship Awards New York ปี 2010 โซน The Painter โดยคุณพลอย จริยเวช นักเขียน นักแปล และนักออกแบบคอนเซ็ปต์ชื่อดัง โซน The Sculptor โดยคุณอุดม อุดมศรีอนันต์ เจ้าของรางวัล Grand Prize Award จากงาน Design of the Year 2004 โซน The Carpenter โดยคุณสุวรรณ คงขุนเทียน เจ้าของรางวัล Grand Prize Award จากงาน Design of the Year 2004 โซน The Weaver โดยคุณน้ำฝน ไล่สัตรูไกล นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญการผสมผสานศิลปะ สิ่งทอ และแฟชั่นเข้าด้วยกัน เจ้าของรางวัล Design of the Year Award 2017 สาขา Textile Design โซน The Gastronomer โดย ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต และโซน The Therapist โดยคุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ชื่อดังระดับโลก และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้”

 

  

ไอคอนคราฟต์ จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 5,000 ชิ้น โดยช่างฝีมือไทยกว่า 300 ราย อาทิ แบรนด์ Angsa, Prem วัวลาย, Coth Studio, เบญจรงค์ ศ หลังสวน, homlom, เบญจเมธา, Sumphat, Doting, Thxful for Small mercies, AWA décor, Yano handicraft, Bhukram, Mathatra, บุญรัตน์ไทยคราฟท์, Borriboon Craft, Ayodhaya, SAIJAI RICE เมฆไอศครีม, หิว Hungre.he, Akha Ama Coffee, monsoon tea, เฌอ ชีวา, ภูโคลน, ยันต์, Maleeya Natural Product, WATAPO และ nuaynardhandcraft

 

พบกับงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2019” ภายใต้คอนเซปต์ “Craft the Future” สุดยอดผลงานการออกแบบงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์มากมายของศิลปินไทย ได้แล้วที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และ ชั้น 5  ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-495-7080 หรือ www.iconsiam.com

Powered by MakeWebEasy.com